Instytucje wsparcia biznesu na Górnym Śląsku

 

Insttytucje wspierające gospodarkę ŚląskąNa Górnym Śląsku działa niemalże 200 instytucji wsparcia biznesu. Zalicza się do nich między innymi agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, stowarzyszenia gospodarcze, ośrodki wspierania przedsiębiorczości i informacji gospodarczej, izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe.

Głównym zadaniem instytucji wsparcia biznesu jest podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ich rozwój. Swoje zadania realizują one głównie poprzez świadczenie usług doradczych oraz konsultingowych, usług szkoleniowych, usług finansowych, usług informacyjnych oraz pomocy przy nawiązywaniu kontaktów gospodarczych.

Wśród najważniejszych instytucji o regionalnym zasięgu znajdują się: Regionalna Izba Gospodarcza, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (GARR), Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Fundusz Górnośląski., Regionalny Fundusz Poręczeniowy. Innowacje wspiera Regionalne Centrum Informacji i Transferu Technologii.

Dzięki usługom instytucji wsparcia biznesu przedsiębiorcy mogą uzyskać kompleksową pomoc w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej niemalże w każdym sektorze. Wsparcie doświadczonych specjalistów jest optymalnym rozwiązaniem, dzięki któremu działalność gospodarcza można prowadzić jeszcze efektywniej.