Imprezy gospodarcze organizowane na Śląsku

 

Gospodarcze imprezy na ŚląskuW Katowicach oraz w innych miastach Górnego Śląska organizowane są liczne imprezy gospodarcze – konferencje, sympozja, targi, spotkania, które ściągają na miejsce przedstawicieli przedsiębiorstw, wystawców, ekspertów w dziedzinach takich jak biznes, gospodarka, ekonomia, nauka.

Dwie najważniejsze imprezy o charakterze cyklicznym to Europejski Kongres Gospodarczy (EEC), a także Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. EEC jest trzydniowym spotkaniem poświęconym w całości gospodarce Europy, podczas którego poruszana jest tematyka współpracy przedsiębiorstw, przyszłości gospodarki, a także spraw społecznych. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw skoncentrowany jest w szczególności na sektorze MŚP. To impreza przedstawiająca nowe trendy biznesie oraz tematy newralgiczne dla przedsiębiorców, w tym współprace nauki i biznesu, kształcenie kadr, dostęp do kapitału, przyjazne prawo.

Także na Śląsku corocznie odbywają się targi, w tym między innymi takie jak:

  • AUTO MOTO SHOW – Targi Motoryzacyjne

  • Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

  • OILexpo – Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu

  • TOOLEX – Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki

  • SteelMET – Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów

  • PROSUMENT – Salon Energetyki Miejskiej

  • HydroSilesia – Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej

  • ExpoWELDING – Międzynarodowe Targi Spawalnicze

  • EXPO SMAKI – Targi Żywności Regionalnej, Tradycyjnej i Ekologicznej