Województwo śląskie – region i jego historia gospodarcza

 

Województwo śląskie położone w południowej części Polski oraz graniczące z Czechami obejmuje historyczne ziemie Górnego Śląska w części wschodniej oraz Małopolski zachodniej. Na powierzchni 12 333,09 km² żyje tu około 4,6 miliona osób, co powoduje, że śląskie jest województwem wyróżniającym się największym zaludnieniem i stopniem urbanizacji w Polsce. Siedziba województwa znajduje się w mieście Katowice, pozostałe duże miasta regionu to między innymi Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy.

Obecnie województwo śląskie głównie kojarzone jest z przemysłem górniczym i hutniczym. Historia gospodarcza regionu jest wielowiekowa – już w starożytności wydobywano tutaj srebro, ołów, rudy żelaza, działały kuźnie. Jednakże aż do XVIII wieku Górny Śląsk miał przede wszystkim charakter rolniczy. Od czasów rewolucji przemysłowej rozpoczęła się industrializacja tych terenów – rozpoczęto budowę kopalni węgla kamiennego oraz hut, w tym wielkiego pieca w 1796 roku w Królewskiej Odlewni Żeliwa w Gliwicach, które także i dzisiaj znaczą panoramę Aglomeracji Śląskiej. Na rozwój regionu miał także duży wpływ rozbudowy sieci kolejowej. Również na terenie regionu działały w przeszłości liczne zakłady włókiennicze, przemysłu spożywczego, drzewnego, papierniczego.

Przemysł był najważniejszym sektorem gospodarczym Śląska aż do lat siedemdziesiątych XX wieku – od tego czasu jego znaczenie malało, zamykano kolejne zakłady, natomiast większą popularność zdobywał sektor usług. Jednocześnie też malało znacznie rolnictwa oraz leśnictwa.