Gospodarka województwa śląskiego i jej tendencje rozwojowe

 

Rozwój i tendencje przemysłu ŚląskiegoWojewództwo śląskie jest obecnie wśród najlepszych terenów do prowadzenia inwestycji na Polsce zgodnie z raportem „Atrakcyjność Inwestycyjna Województw oraz Podregionów Polski 2014” opracowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Chociaż przez wieki było ono powiązane głównie z przemysłem ciężkim – kopalniami węgla oraz hutnictwem, to jednak obecnie struktura gospodarcza regionu jest znacznie bardziej zróżnicowana.

Obecnie głównymi gałęziami gospodarki województwa śląskiego są usługi oraz przemysł, w których łącznie pracuje ponad 35% pracujących. Poniżej 10% mają edukacja, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo -łowiectwo, opieka zdrowotna oraz pomoc społeczna, transport, gospodarka magazynowa.

Województwo śląskie jest atrakcyjnym regionem do rozwoju biznesu w różnych sektorach. Na uwagę zasługują tutaj w szczególności wysoki stopień zurbanizowana – najwyższy w Polsce, a także duża liczba mieszkańców, a tym samym odbiorców produktów i usług. Także korzystne są niskie ceny prowadzenia działalności i życia w porównaniu z innymi dużymi miastami w Polsce, na przykład Warszawą, Krakowem, Wrocławiem czy Poznaniem. Dobra komunikacja, w tym bliskość autostrad A1 oraz A4 to kolejne atuty. Zagraniczny i krajowy biznes przyciąga także Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE).

Zatem województwo śląskie jest atrakcyjnym miejscem rozwoju biznesu praktycznie w każdej branży. Przyszłościowe inwestycje w regionie powodują, że jest on przyciągającym wielu przedsiębiorców terenem.