Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

W jakie instrumenty można inwestować, otwierając konto maklerskie?

18 kwietnia 2023 W jakie instrumenty można inwestować

Otwierasz konto maklerskie, a zatem chcesz inwestować. Czy wiesz jednak, do jakich instrumentów otrzymasz dostęp? Zwłaszcza dla początkujących inwestorów zaskoczeniem może być, że różne rachunki maklerskie nie zapewniają takich samych możliwości. Jakie instrumenty są najpopularniejsze?

Akcje – popularne papiery wartościowe

Do instrumentów inwestycyjnych cieszących się dużą popularnością wśród inwestorów należą akcje. Akcje można scharakteryzować, biorąc pod uwagę różne czynniki – wyróżnia się choćby:

  • akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane – te drugie mogą być uprzywilejowane m.in. co do głosu czy co do dywidendy,
  • akcje imienne i na okaziciela – własność tych pierwszych może zostać przeniesiona wyłącznie po złożeniu oświadczenia przez ich aktualnego właściciela.

Akcje różnią się też pod względem ryzyka ponoszonego przez inwestora, który nabywa je do swojego portfela inwestycyjnego. Przykładowo akcje spółek z branży medycznej są uznawane za atrakcyjne w czasach bessy, podczas gdy akcje start-upów są dedykowane inwestorom akceptującym wyższy poziom ryzyka.

Dedykowany początkującym inwestorom przewodnik po zagadnieniach związanych z akcjami przygotowała Komisja Nadzoru Finansowego. Z publikacją można zapoznać się tutaj.

Fundusze giełdowe ETF – gdy priorytetem jest ograniczenie ryzyka

Nie każdy inwestor może poświęcić dużo czasu na zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Otwierając konto maklerskie, warto w takiej sytuacji rozważyć fundusze giełdowe (ETF-y). Wyróżnia je to, że odzwierciedlają one określony indeks lub np. notowania wybranego towaru. Popularnym i jednocześnie pierwszym funduszem ETF był fundusz podążający za indeksem S&P 500.

Co warto wiedzieć o funduszach ETF:

  • mogą one być zarządzane pasywnie lub aktywnie – w pierwszym przypadku powielają one wynik indeksu (np. wspomnianego wyżej S&P 500), w drugim to specjaliści decydują o zawartości portfela funduszu,
  • dostępne są lewarowane fundusze ETF – to ETF-y z dźwignią finansową, które są produktem dla doświadczonych inwestorów,
  • nie wymagają one od inwestora dużego zaangażowania, a koszty ich obsługi są niższe – ma to związek z brakiem konieczności m.in. systematycznej analizy raportów finansowych publikowanych przez spółki.

Kontrakty futures – dla doświadczonych inwestorów

Po założeniu konta maklerskiego inwestor może też handlować kontraktami futures (kontraktami terminowymi). Czym są kontrakty futures? To instrumenty pochodne. Strony biorące udział w transakcji zobowiązują się do zawarcia w przyszłości transakcji po określonej cenie. Kontrakty futures umożliwiają inwestorom spekulację co do przyszłej ceny określonego instrumentu – mogą to być np. produkty rolne, energia elektryczna czy metale.

Co ciekawe, kontrakty futures nie są rynkową nowością – ich początków można doszukać się już w czasach starożytnych. Wówczas zawierane były umowy na dostarczenie towarów (głównie płodów rolnych) po określonej cenie. Takie rozwiązanie miało zabezpieczać kupców przed wzrostem cen, a rolników przed brakiem nabywców.

W kontekście kontraktów futures często wspominane są kontrakty forward. Istota tego produktu jest analogiczna do kontraktów futures, a różnica sprowadza się do tego, że kontrakty forward nie są przedmiotem obrotu giełdowego.

Materiał zewnętrzny

Znaczenie mentorów w karierze zawodowej

Redakcja slaskiesprawdzasie.pl

"SlaskieSprawdzasie" to zaufana redakcja internetowa, która skupia się na różnorodnych aspektach życia, w tym pracy, domu, biznesu, zdrowia i finansów, z naciskiem na region Śląska. Ich działalność obejmuje dostarczanie czytelnikom praktycznych porad, informacji związanych z prowadzeniem biznesu, zarządzaniem domowym, opieką zdrowotną oraz zarządzaniem finansami. Zespół redakcyjny "SlaskieSprawdzasie" składa się z doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać czytelników w podejmowaniu świadomych decyzji i osiąganiu sukcesów we wszystkich aspektach życia. Ich celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i praktycznych wskazówek, które pomogą mieszkańcom Śląska w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami oraz osiąganiu równowagi i satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

oszczędności
Zatrzymaj wspomnienia Waszego ślubu
W jakie instrumenty można inwestować

Jesteś zainteresowany reklamą?