Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Akredytywa bankowa – czym jest i na czym polega?

19 lipca 2022 akredytywa bankowa

Akredytywa bankowa jest formą bankowego zabezpieczenia transakcji handlowych. Wykorzystywaną głównie przez firmy w handlu międzynarodowym. Dzięki niej eksporterzy zyskują gwarancję otrzymania zapłaty za dostarczony towar, za to importerzy mają pewność, że druga strona również wywiąże się z umowy. W tym artykule dowiesz się czym jest akredytywa, na czym dokładnie polega oraz jakie ma zastosowanie.

Definicja oraz cel akredytywy bankowej

Akredytywa bankowa jest usługą finansową świadczoną przez bank, która służy do zabezpieczenia interesów stron transakcji handlowej. Kiedy klient zgłasza się do banku, podmiot ten zobowiązany jest do do wypłaty jego klienta kontrahentowi określonej sumy pieniędzy. 

Podmioty akredytywy

Akredytywa wymaga uczestnictwa czterech podmiotów, takich jak:

 • zleceniodawca – jest nim firma zamawiająca towar,
 • beneficjent – jest nim firma sprzedająca i dostarczająca towar,
 • bank zleceniodawcy – bank, który otwiera akredytywę,
 • bank beneficjenta – bank pośredniczący.

Znaczącą rolę odgrywają oba banki, ponieważ ich zadaniem jest weryfikacja spełnienia warunków kontraktu przez beneficjenta. 

Akredytywa bankowa – dla kogo?

Z tego rozwiązania najczęściej korzystają osoby, które przeprowadzają transakcje w handlu międzynarodowym. Jest to popularne rozwiązanie, gdy kontrahenci pochodzą z dwóch różnych krajów i nigdy wcześniej ze sobą nie współpracowali. Dzięki akredytywie w procesie uczestniczą dwa banki, które stale kontrolują realizację zamówienia oraz rozliczenie.

Rodzaje akredytyw

Akredytywy możemy podzielić według Prawa bankowego na:

 • akredytywę dokumentową – bank otwierający zobowiązuje się do zapłaty beneficjentowi, jeśli ten przedstawi wszystkie dokumenty określone w warunkach akredytywy, informacje jakie powinna posiadać taka akredytywa: nazwę i adres zleceniodawcy oraz beneficjenta, kwotę i walutę akredytywy, termin ważności akredytywy, szczegółowy opis dokumentów,
 • akredytywa pieniężna – to najpierw bank pośredniczący wypłaca środki beneficjentowi, za to bank otwierający zobowiązuje się do ich zwrotu.

Akredytywy możemy podzielić z perspektywy banku otwierającego na:

 • akredytywę odwołalną – bank zleceniodawcy może w każdym momencie anulować akredytywę bez wcześniejszego informowania o tym beneficjenta,
 • akredytywę nieodwołalną – żadna ze stron (również oba banki) nie mogą bez zgody pozostałych uczestników akredytywy jej anulować lub zmienić jej warunków; taka akredytywa zawiera klauzulę o nieodwołalności i mieć określony termin ważności;

Akredytywy możemy podzielić z perspektywy sposobu opłacenia na:

 • akredytywę akceptacyjną – bank importera zobowiązuje się do zaakceptowania traty terminowej, czyli udzielenia akceptu na wekslu, który zabezpiecza rozliczenie między kontrahentami,
 • akredytywa negocjacyjna – bank pośredniczący sprawdza dokumentację dostarczoną przez beneficjenta i na tej podstawie wypłaca mu środki pozostawione do dyspozycji przez bank otwierający,
 • akredytywę gotówkową –  wypłacana beneficjentowi od razu po przedstawieniu przez niego wymaganej dokumentacji.

Akredytywy możemy podzielić z perspektywy pośrednika na:

 • akredytywę potwierdzoną, 
 • akredytywę awizowaną. 

Czasami w procesie akredytywy dołącza trzeci bank – bank rembursujący – taki rodzaj akredytywy to akredytywa rembursowa.

dulux

Redakcja slaskiesprawdzasie.pl

"SlaskieSprawdzasie" to zaufana redakcja internetowa, która skupia się na różnorodnych aspektach życia, w tym pracy, domu, biznesu, zdrowia i finansów, z naciskiem na region Śląska. Ich działalność obejmuje dostarczanie czytelnikom praktycznych porad, informacji związanych z prowadzeniem biznesu, zarządzaniem domowym, opieką zdrowotną oraz zarządzaniem finansami. Zespół redakcyjny "SlaskieSprawdzasie" składa się z doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać czytelników w podejmowaniu świadomych decyzji i osiąganiu sukcesów we wszystkich aspektach życia. Ich celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i praktycznych wskazówek, które pomogą mieszkańcom Śląska w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami oraz osiąganiu równowagi i satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

dla początkujących
jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą
dochód pasywny pomysły

Jesteś zainteresowany reklamą?