Strona główna
Zdrowie
Tutaj jesteś

Jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne?

11 września 2022 jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne


Ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Innymi słowy, ubezpieczenie zdrowotne pozwala na bezpłatne korzystanie z wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu i refundację recept. Ważne jest więc dopilnowanie, aby każdy z nas był objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczenie zdrowotne mianowicie dzielimy na ubezpieczenie obowiązkowe i ubezpieczenie dobrowolne. Oba ubezpieczenia gwarantują bezpłatny dostęp do opieki medycznej. Różnią się natomiast sposobem przystąpienia do ubezpieczenia. Warto podkreślić również, że ubezpieczenie zdrowotne, bez względu na sposób przystąpienia, nie obejmuje wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich – są one bowiem finansowane z ubezpieczenia chorobowego.

Do ubezpieczenia można zgłosić najbliższych członków rodziny:
– współmałżonka,
– dziecko swoje lub małżonka, a także przysposobione, do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeśli dalej się kształci – do 26 roku życia,
– rodziców i dziadków, jeśli pozostają z ubezpieczonym w jednym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie obowiązkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne przysługuje m.in:
– osobom zatrudnionym na umowę o pracę lub zlecenie,
– osobom prowadzącym działalność gospodarczą
rolnikom,
– bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy,
– osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej,
– żołnierzom, policjantom, funkcjonariuszom ABW i innym
posłom, senatorom, sędziom,
– emerytom i rencistom,
– uczniom i studentom,
– osobom na urlopie wychowawczym.

W praktyce oznacza to, że wyżej wymienione osoby automatycznie zostają objęte ubezpieczeniem – na przykład, pracownik podejmujący zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę objęty jest od pierwszego dnia pracy ubezpieczeniem, a pracodawca obligatoryjnie w ciągu 7 dni musi takiego pracownika zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najczęściej poprzez platformę PŁATNIK i opłacać składki.

Ubezpieczenie dobrowolne

Osobom, którym nie przysługuje ubezpieczenie zdrowotne na mocy przepisów prawa mogą zostać objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. W tym celu należy podpisać indywidualną umowę na czas nieokreślony z Narodowym Funduszem Zdrowia, którą w każdym momencie można zerwać.

Jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne?

Sprawdzenie ubezpieczenia zdrowotnego jest bardzo proste. Jeśli jesteśmy ubezpieczeni przez zakład pracy, uczelnię, urząd pracy to możemy udać się do działu kadr, który bezpośrednio zgłasza nasze ubezpieczenie do ZUS – jako potwierdzenie otrzymamy druk ZUS ZUA.

Kolejnym sposobem na sprawdzenie ubezpieczenia zdrowotnego jest po prostu skontaktowanie się z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia – osoba odbierająca nasze zgłoszenie, bez trudu zweryfikuje status ubezpieczenia.

Sprawdzić ubezpieczenie możemy również na portalu PUE ZUS – po zalogowaniu się na platformę możemy zobaczyć status ubezpieczenia wraz z opłaconymi składkami.

dla początkujących

Redakcja slaskiesprawdzasie.pl

"SlaskieSprawdzasie" to zaufana redakcja internetowa, która skupia się na różnorodnych aspektach życia, w tym pracy, domu, biznesu, zdrowia i finansów, z naciskiem na region Śląska. Ich działalność obejmuje dostarczanie czytelnikom praktycznych porad, informacji związanych z prowadzeniem biznesu, zarządzaniem domowym, opieką zdrowotną oraz zarządzaniem finansami. Zespół redakcyjny "SlaskieSprawdzasie" składa się z doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać czytelników w podejmowaniu świadomych decyzji i osiąganiu sukcesów we wszystkich aspektach życia. Ich celem jest dostarczanie rzetelnych informacji i praktycznych wskazówek, które pomogą mieszkańcom Śląska w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami oraz osiąganiu równowagi i satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

soczewki kontaktowe
jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne
skutki niedoboru witaminy d

Jesteś zainteresowany reklamą?